หน้าแรก     สินค้า     เว็บบอร์ด     เกี่ยวกับเรา     บทความ     วิธีการชําระเงิน     ติดต่อเรา  
เข้าสู่ระบบ!!    ภาษาไทย | English
ค้นหา:
สถิติของเวบไซต์
เปิดเวบเมื่อ 22/04/2549
ปรับปรุงเวบเมื่อ 23/05/2561
ผู้ชมทั้งหมด
สินค้าทั้งหมด 76


หมวดหมู่สินค้า/บริการ
ดัชนีราคา
รวมทุกหมวดหมู่ (76)
 กระบวนการทำงานของบริษัท
 ชุดเครื่องเทศพร้อมปรุงอบแห้ง ตรา Thank Thai
 Dried Herbs,Vegetables and Spices
 ชาสมุนไพร
 ผลไม้อบแห้ง
 สมุนไพรแคปซูล ตรา จุฬามณีกรุณาใส่อีเมล์ของท่าน เพื่อรับข่าวสารที่น่าสนใจ

เว็บลิงค์
สมุนไพร
.facebook.com/profile.
ช้อปปิ้งมอลล์ใหญ่ที่สุดในไทย
ชมรมกัลยาณธรรม
ทำดี
ผู้จัดการออนไลน์
คนดีดอทคอม
หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน
เนชั่นแชนแนล
กะปุก
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มูลนิธิวิปัสสนาเชียงใหม่
เรือนธรรม
ชีดีธรรมะ
พระไทย.เน็ต
สวดมนต์.คอม
ศูนย์พิทักษืพระพุทธศาสนา
พุทธทาส.คอม
วัดร่ำเปิง ตโปทาราม
วัดมหาธาตุ คณะ 5
วิธีเจริญวิปัสสนาสติปัฏฐาน4กดปุ่ม Youtube เพื่อเข้าสู่ ช่องหลักของบริษัท

กดปุ่ม Facebook เพื่อเข้าสู่เพจหลักของบริษัท
เว็บบอร์ด
Total: 4:               
 
    
อนิสงค์การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน [No. 0]
อานิสงส์การปฏิบัติอานิสงส์ของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

ประโยชน์ของการกำหนด

๑. จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิ ( ขณิกสมาธิ )

๒. เกิดสติสัมปชัญญะละอัตตาตัวตน

๓. สั่งสมเหตุปัจจัย เพื่อเว้นไกลจากกิเลส

๔. รู้ถ้วนทั่วอย่างวิเศษ ในปัจจุบันขณะ

๕. ละความเกียจคร้าน สะสมญาณหยั่งรู้

๖. กอบกู้อิสรภาพกำหราบกิเลส

ประโยชน์ของการนั่ง กำหนด ( สมาธิ )

๑. จิตตั้งมั่น และเป็นสมาธิได้ง่าย

๒. สภาวธรรมปรากฏค่อนข้างชัดเจน

๓. อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ชัดเจน

๔. เป็นอิริยาบถที่อื้อต่อการบรรลุ มรรค ผล นิพพานได้มากกว่าอิริยาบถอื่น ๆ

๕. เป็นอิริยาบถที่รวมความพร้อม เพื่อการบรรลุธรรมในขั้นต่าง ๆ กระทั่งสูงสุด

ประโยชน์ของการยืนกำหนด

๑. ทำให้การกำหนดเกิดความต่อเนื่องกัน

๒. จิตเป็นสมาธิได้ค่อนข้างง่าย

๓. ทุกขเวทนามีน้อย ใช้พื้นที่น้อยในการกำหนด

๔. ทำลายบัญญัติของรูปยืน เป็นสภาพรู้อาการ

๕. ทำให้เข้าใจสภาพของเหตุปัจจัย อันอิงอาศัยกันและกันเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป

ประโยชน์ของการเดินจงกรม ๕ ประการ

๑. อดทนต่อการเดินทางไกล

๒. อดทนต่อการกระทำความเพียร

๓. ช่วยย่อยอาหาร

๔. ช่วยขับลมออกจากตน

๕. ทำสมาธิให้ดียิ่งขึ้น

ประโยชน์ของการกำหนดอิริยาบถย่อย

๑. ปิดช่องว่างการกำหนด ในอิริยาบถอื่น ๆ

๒. ทำให้การกำหนดมีความต่อเนื่องไม่ขาดสาย

๓. วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา เกื้อกูลกันค่อนข้างมาก

๔. ส่งเสริมให้อินทรีย์ ๕ เท่ากัน ( สัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และปัญญา )

๕. มีความรอบคอบ ไม่หลงลืม ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในด้านอื่น ๆ ด้วย

ประโยชน์ของการนอนกำหนด

๑. ช่วยให้หลับง่าย เพราะไม่กังวล

๒. จิตเป็นสมาธิได้ง่าย

๓. เป็นการพักผ่อน และเป็นการเชื่อมโยงอิริยาบถอื่น ๆให้สม่ำเสมอ

ข้อที่ควรระวัง

- ถีนมิทธะ ความง่วงเหงา หาวนอน เซื่องซึม เกิดขึ้นได้ง่าย

- ไม่ควรนอนมากเกินไปสำหรับผู้มุ่งปฏิบัติจริง ๆ อย่างมากไม่ควรเกิน ๖ ชั่วโมง

- ความเกียจคร้านเกิดขึ้นได้ง่าย อย่าเห็นแก่นอนเกินไป

- นักปฏิบัติที่มุ่งความสุขสงบในชีวิตต้องการหลับพักผ่อน ไม่ต้องตั้งใจกำหนดมาก

อานิสงส์การปฏิบัติวิปัสสนาตามแนวสติปัฏฐาน ๔

๑. ทำให้สุขภาพทางร่างกาย และจิตใจดีขึ้น

๒. ทำให้จิตใจเบิกบาน เอิบอิ่ม แช่มชื่น

๓. ความวิตกกังวล และความเครียดลดลงอย่างมาก

๔. เป็นผู้มีสติรู้เท่าทัน มีความผิดพลาดน้อย

๕. มีประสิทธิภาพในการทำหน้าที่ต่าง ๆ ดีขึ้น

๖. ไม่ตกใจกลัว เพราะเจริญสติสัมปชัญญะอยู่เสมอ

๗. มีความกล้าหาญ ในการกระทำคุณงามความดีอย่างสม่ำเสมอไม่ท้อถอยเบือหน่าย

๘. ความยึดมั่นถือมั่นลดลง เพราะเข้าใจในสภาพที่แท้จริงของชีวิต ( ขันธ์ ๕ )

๙. สามารถทำลายความโลภ ( อภิชฌา ) ความโกรธ ( โทมนัส ) ให้ลดลงหรือหมดไปได้

๑๐. ชื่อว่าเป็นเตรียมความพร้อม และได้สะสมเหตุปัจจัย เพื่อการรู้แจ้งอริยสัจจ ๔ อันจะนำไปสู่การบรรลุ มรรค ผล นิพพาน ซึ่งเป็นที่สิ้นไปแห่งกิเลส ( ความยึดมั่นถือมั่นด้วยโมหะ) และกองทุกข์ทั้งมวล ได้ในปัจจุบันชาตินี้ หรือถ้าผู้ปฏิบัติกระทำอย่างต่อเนื่อง จะไม่เกิน ๗ ปี เป็นอย่างช้าควรจะได้บรรลุ อริยมรรค อริยผลอย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอน ดังพระพุทธพจน์ที่ปรากฏอยู่ในท้ายสติปัฏฐานสูตร คัมภีร์มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ( ๑๒/๑๐๓ -๑๒๗ )มีเนื้อความโดยสังเขป ดังนี้

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ๗ ปีจงยกไว้ ก็ผู้ใดผู้หนึ่ง พึงเจริญสติปัฏฐาน ๔ เหล่านี้ ดังกล่าวมานั้น ตลอด ๖ ปี ผู้นั้นพึงหวังได้ซึ่งผลอย่างใดอย่างหนึ่งใน ๒ อย่าง คือ บรรลุพระอรหันต์ หรือเมื่อยังมีอุปาทิเหลืออยู่ ก็บรรลุความเป็นอนาคามี ในชาติปัจจุบันนี้แล

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ๖ ปีจงยกไว้ ก็ผู้หนึ่งผู้ใด พึงเจริญสติปัฏฐาน ๔ เหล่านี้ ดังกล่าวมานั้น ตลอด ๕ ปี ผู้นั้นพึงหวังได้ซึ่งผล อย่างใดอย่างหนึ่งใน ๒ อย่างคือ บรรลุพระอรหันต์ หรือเมื่อยังมีอุปาทิเหลืออยู่ ก็บรรลุความเป็นอนาคามี ในปัจจุบันชาตินี้แล

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ๕ ปี จงยกไว้... ๔ ปี... ๓ ปี... ๒ ปี... ๑ ปี... ๗ เดือน... ๖ เดือน... ๕ เดือน... ๔ เดือน... ๓ เดือน... ๒ เดือน... ๑ เดือน... จงยกไว้

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ครึ่งเดือน จงยกไว้ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็ผู้หนึ่งผู้ใด พึงเจริญสติปัฏฐาน ๔ เหล่านี้ ดังกล่าวมานั้น ตลอด ๗ วัน ผู้นั้นพึงหวังได้ ซึ่งผลอย่างใดอย่างหนึ่งใน ๒ อย่าง คือ บรรลุพระอรหันต์ หรือเมื่อยังมีอุปาทิเหลืออยู่ ก็บรรลุเป็นพระอนาคามี ในชาติปัจจุบันนี้แล

เพราะอาศัยคำกล่าวนี้ ตถาตคจึงกล่าวคำ ซึ่งได้กล่าวมาแล้ว (ข้างต้น) นั้นว่า

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ทางนี้เป็นทางเดียว เพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลาย เพื่อระงับความโศก และความคร่ำครวญ เพื่อดับทุกข์และโทมนัส เพื่อบรรลุอริยมรรค เพื่อแจ้งพระนิพพาน ทางเดียวนี้ คือ สติปัฏฐาน ๔ ด้วยประการฉะนี้แลฯ

เท่าที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น ชี้ให้เห็นว่าการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเป็นเรื่องที่ไม่ยากนัก ทุกคนสามารถกระทำได้ในชีวิตประจำวัน ของแต่ละคนเพียงแต่ให้เรามี สติ สัมปชัญญะ สังเกตอากัปกริยาหรือการเคลื่อนไหวต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าท่านจะกำลังกระทำอะไรอยู่ก็ตาม ถ้าเป็นคนชั่งสังเกตสติปัญญาก็จะเกิดขึ้นตลอดเวลา กิเลสตัณหาจะไม่สามารถเข้ามาบงการชีวิตท่าน ให้เป็นไปตามอำนาจของมันได้ ขณะที่ท่านกำหนดอยู่ กุศล (ความดีงาม) ก็เกิดขึ้นในจิตใจอย่างสม่ำเสมอ ความชั่วหรือบาปก็หลีกไป ถ้าหมั่นกำหนดอยู่เสมอๆ เท่ากับว่าเราได้พัฒนาความดีให้ยิ่งๆ ขึ้นไป และยังได้ชื่อว่ารักษาความดีเอาไว้ด้วย

สำหรับผู้ปฏิบัติที่มีเวลามาก และสามารถทุ่มเทให้กับปฏิบัติอย่างจริงจัง ขอแนะนำให้เลือกครูบาอาจารย์ ที่ทรงความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ที่เคยเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน อย่างจริงจังและต่อเนื่องอย่างน้อย ๑ ปี รวมทั้งเป็นผู้สามารถให้คำปรึกษา และแก้อารมณ์กรรมฐานให้แก่ผู้ปฏิบัติได้ไม่หลงทาง หรือยึดติดในสภาพของอัตตา เลือกสถานที่หรือสำนักปฏิบัติที่เป็นสัปปายะ ( สงัดเงียบ ปราศจากเสียงรบกวนอยู่ตลอดเวลา การคมนาคมสะดวก อาหาร และอาคารสถานที่มีความเกื้อกูลแก่ผู้ปฏิบัติตามสมควรแก่อัตภาพ) เมื่อท่านเลือกครูบาอาจารย์ (กัลยาณมิตร) และสถานที่อันเหมาะสมแล้ว ควรทุ่มเทกายใจมุ่งสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง ไม่ใช่ทำเล่นๆ เพื่อกลบเกลื่อนความทุกข์ (ปัญหา) ไปวันหนึ่งๆ เท่านั้น ควรทำอย่างตั้งใจ ผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติจะเป็นบทพิสูจน์เองว่า ความจริงของโลกและชีวิตคืออะไร มรรค ผล นิพพานมีจริงไหม ความดับไม่เหลือแห่งกิเลสและกองทุกข์เป็นเช่นใด เมื่อท่านปฏิบัติอย่างจริงจัง ท่านจะพบความจริงเช่นที่ว่านั้น โดยไม่ต้องเสียเวลาไปถามใคร คำตอบอยู่ที่การปฏิบัติของท่านเอง ถ้าแน่ใจ และเชื่อมั่นในความสามารถที่มีอยู่ จงลงมือปฏิบัติดูเถิด.ขอบคุณแหล่งที่มา วัดภัททันตะอาสภาราม
By : samat  email  (อ่าน 3375 | ตอบ 4)  (20/08/2550 19:29:19)IP. : 203.150.137.xxx
ความคิดเห็นที่ 1

jordan retro 8


jordan 3


copy watches


michael kors


mont blanc pens


kate spade outlet


nike free run


knockoff watches


canada goose sale


moncler jacket


christian louboutin sale


louis vuitton handbags


jordan 11 low


jordan retro 11


discount oakley sunglasses


discount rayban sunglasses


abercrombie & fitch


louis vuitton outlet


new jordans


uggs on sale


hollister co


tods sale


christian louboutin outlet


cheap uggs


fitflop footwear


michael kors outlet


coach outlet store online


abercrombie kids


michael kors handbags


marc jacobs bags


ugg for women


bottega veneta outlet online


replica rolex watches


timberlands


ugg boots


louis vuitton


burberry bags


chanel outlet


louis vuitton purses


lv bags

By : jaassdd  email  (26/01/2558 08:52:53) IP. 59.188.136.xxx
ความคิดเห็นที่ 2

adidas outletmichael kors outlet clearanceadidas yeezycheap nike air maxchaussure louboutinhollister clothingnike outlet storeadidas shoescoach canadapandora charmsmichael kors outleted hardycoach factory outletgucci handbagsadidas yeezyhollister clothingcoach outlet storelouboutin chaussuresfitflops shoesmichael kors outletmulberry ukcheap mont blancyeezy boostnike shoes outletcoach outlethollister kidsmonclertoms shoes outletsanantonios purs jerseysfake rolexsan francisco giants jerseysadidas shoescoach outletcoach factory outlet onlineadidas outletoakley sunglassesray ban sunglassessan francisco 49ers jerseyscheap nfl jerseysceline outlet storecoach factory outletlongchamp handbagsgucci handbagspandora jewelrypandora outletnike air max outletchristian louboutin shoesmichael kors outletlouis vuitton outletlouis vuittonraybanmichael kors outletyeezy 350 boostfred perry poloadidas stan smithlouis vuitton handbags outletcoach outlet store online clearancesmichael kors ukcoach factory outlettory burch outletpandora charms saleair jordan ukmichael kors outlet storehermes birkinnike shoescoach factory outletmichael kors ukdenver broncos jerseysyeezy boost 350toms outlet storefitflops ukst louis cardinals jerseysmichael kors outlet onlinepolo ralph lauren outleted hardy clothingmulberry bagsadidas yeezytoms outlettrue religion outletadidas yeezy boostcoach outlettoms shoesmichael kors handbagsmichael kors purseslouboutin shoescoach outlet onlinedetroit tigers jerseysnike air max 90nike air max 90kate spade handbagsoakley sunglassesnmd adidascoach outletbirkenstock sandalsbirkenstock sandalslebron james shoesnike outletcheap mlb jerseyslouis vuitton outletrolex replica watchesmichael kors canadaadidas outlettoms outletoakley sunglasses outletadidas superstarburberry outletcoach factory outlet onlinepandora jewelrysac longchamp pas chernfl jerseysnike corteznike huarachebirkenstock sandalsmichael kors outlet onlinenike air maxyeezy boost 350nike air maxmichael kors outlet clearancedallas cowboys jerseyskobe shoesgucci pursesmichael korsmichael kors handbagstory burch outletcheap mlb jerseyscoach outlet onlinetommy hilfigercoach bagschristian louboutin shoesoakley sunglasseskate spade handbagscoach outletkate spade handbagscheap nfl jerseys wholesalepandora charmsmulberry outletadidas ukkd 9 shoesnike free run flyknitmichael kors handbagsmichael kors bagscveland cavaliers jerseyscheap ray ban sunglassescoach outletlouis vuitton outletsteph curry shoesfitflopsadidas shoesoakley sunglassesmichael kors outlet clearancepolo ralph lauren outletlouis vuitton outlet storeray ban sunglasses discountmichael kors outletnike air force 1polo ralph lauren outlet onlinecheap jordansmichael kors outletmont blancnike air max 90versace shoeslongchamp bagscheap ray ban sunglassescheap jordans free shippingadidas nmdoakley sunglassespandora charmschi flat ironray ban sunglassesralph lauren outletcoach outletcoach factory outletpolo ralph lauren outlet onlinegucci handbagspandora outletpandora jewelrylouis vuitton canadafitflops sale clearanceyeezy boost 350christian louboutin shoeslouis vuitton outletlouis vuitton outletpandora outletpandora charmstrue religion jeansadidas trainerskate spademichael kors outletcoach handbagsralph lauren outletmont blanc pensbirkenstocksadidas nmdchicago white sox jerseyscoach outlet storesac longchamp pas cherralph lauren pas chermulberry handbagsprada outletmichael kors outletfitflops sale clearancecoach factory outletphiladelphia phillies jerseysralph lauren sale clearancemichael kors outlet onlinemont blanc penscoach factory outletburberry outlet onlinefit flopspolo ralph lauren outletvans outlet storelouis vuitton handbagsoakley sunglasses outletnike outletmichael kors handbagsboston red sox jerseysfitflops sale clearancecheap jordansyeezy boosttrue religion outletjames harden shoescoach outletlouboutin shoesoakley sunglasseslouis vuitton outletcoach outletchristian louboutin outletoakley sunglassesralph lauren outletjames shoesadidas nmdcheap jerseysmichael kors outletbeats by drecoach outlet store online clearancesfitflopsyeezy boost 350pandora jewelryadidas yeezy boost 350tods shoeslongchamp bagslongchamp outletpolo ralph lauren outletmichael kors handbagsralph lauren sale clearanceralph lauren ukmichael kors outlet clearancetexas rangers jerseysrolex replica watchesseattles eahawks jerseysgucci outletkate spade outletray ban sunglassesfred perrygucci outletfitflops sale clearancepandora jewelrytrue religion jeansmichael kors handbagsadidas uktrue religion jeanscoach outletadidas super colormoncler outletmichael kors outletpolo ralph lauren outlet onlinetory burch outlet storeralph lauren outletcoach factory outletlevis jeanstrue religion outletfitflopscheap jerseys from chinamont blancray ban sunglassesmarc jacobs handbagscoach outlettommy hilfiger shoescheap jordan shoesray ban sunglasseslongchamp handbagscoach outletyeezy boosttimberland bootsfred perrylongchamp outlet storefitflops sale clearancepolo ralph laurencheap jordansmichael kors outlet clearancecoach factory outletnike outlet onlinecheap oakley sunglassesnike air maxtrue religion jeansnike air maxoakley sunglassescheap jordansdolce and gabbana outletcoach outletnfl jerseys wholesalenmd adidasray ban sunglasseschristian louboutin outletborse guccirolex replica watchesadidas nmdadidas shoesnew york yankees jerseysoakley sunglassesfitflopsmoncler outletpandora charmschristian louboutin shoesmlb jerseys wholesalecoach outletmichael kors handbagshermes handbagsoklahoma city thunder jerseystoms shoesnmd adidasadidas superstarswarovski crystalnike tnnmd shoestoms shoes outletjordan shoescheap nike shoescoach outletwholesale nike shoeschristian louboutin salechristian louboutin outletmoncler outletcoach outlet storechicago bulls jerseysair jordan retronike rosheadidas shoesoakley sunglasses outletpolo ralph laurenadidas outlettrue religiontrue religioncoach factory outletcoach factory outletmichael kors bagscoach factory outlet onlinepandora charmsbeats earbudscoach outletcoach outletlouboutinnew england patriots jerseyslebron james shoes 2017chaussures louboutinralph lauren outletswarovski crystaladidas superstar shoescheap oakleysadidas yeezyjimmy choocoach outletcoach outlet storecheap oakley sunglassespolo ralph laurenlouis vuittonnike free run blackadidas shoeschristian louboutin shoesadidas nmdoakley sunglassesray ban sunglasses outletair max 95cheap oakley sunglassesfitflopsoakley sunglassesvalentinoralph lauren clearanceadidas shoescheap jordansnike free 5.0cheap nfl jerseysralph laurenmoncler jacketsralph lauren outletjordan pas cherpolo outletmichael kors ukcoach outlettrue religion outletswarovski jewelleryhermes outletralph lauren outletpandorakate spade handbagschristian louboutinpolo ralph lauren outlet onlinecoach outlettrue religion jeansmichael kors outlet storeceline outletmulberry handbagscheap mlb jerseysed hardynike shoespolo ralph laurenmichael kors outletpolo outletburberry outlet canadakate spade outletpandora jewelrycoach outlet storenike blazer lowlouboutinthe north face outlethollister clothing storered bottomsgucci ukabercrombie kidsnike free flyknitburberry outlet storepolo ralph laurennike storemichael kors outletair maxlongchamp handbagschicago cubs jerseyskate spade outletmichael kors handbagscoach outletmichael kors outletlouboutin pas chermbt shoesmichael kors outlet onlineralph lauren outletmichael korsmichael kors outletmichael kors outletcoach outlet onlinechristian louboutin outletlosangeles lakers jerseyscheap jordanshollister comichael kors handbagscheap nfl jerseysadidas yeezymichael kors handbagschristian louboutinkate spade outlet storeburberry saleofficial coach factory outletnike factory storehermes handbagspandora uklongchamp outletcoach outletmichael kors bagskate spade outletcoach factory outletcoach factory outlet onlineyeezy boost 350 v2ghd hair straightenersralph lauren outlet onlinebeats by dr drered bottomsfit flopslouis vuitton outletnike roshe runmichael kors canadamichael kors handbagsultra boostcoach outlet storelouboutin ukhuston texans jerseyscoach outlet storecheap ray ban sunglassesgreen bay packers jerseysmichael kors outlet onlinecoach factory outletsac longchamp pliageralph lauren sale clearancepandora jewelry outletlongchamp ukrolex watchesbirkenstock shoesghd straightenersgucci outletcheap ray banscoach outletmichael kors outletpandora braceletreplica watchesair max 2017kate spade outletpandora ukyeezy boostmoncler jacketsrolex watchesadidas superstarnike storelongchamp ukfitflopslouis vuitton factory outletralph lauren outlet onlinebeats headphoneshouston rockets jerseyscheap mlb jerseyskevin durant shoesabercrombie and fitchmichael kors outletsac longchamppolo outletmulberry purseboston celtics jerseysray ban sunglassesabercrombie and fitch outletmarc jacobs bagscoach outlet store onlinemichael kors outletmichael kors outlet clearancemichael kors outlet clearanceed hardy salecoach outletbirkenstock shoestods outletparada handbagspolo ralph lauren outletmichael kors purseslouis vuitton outlet onlinejordan shoesmichael kors handbagsoakley sunglassesrolex replicadiscount oakley sunglassescoach outlet onlineralph lauren ukcoach factory outletchristian louboutinfit flopschristian louboutin salecoach factory outletnike shoes for mencoach factory outletbirkenstockschristian louboutindoudoune moncleryeezy boost 350birkenstock sandalsmiami heat jerseystrue religion outletnike outletgolden state warriors jerseyscoach outletpandora saleoakley sunglasses outletpandora jewelryfendi handbagslouis vuitton pas cherred bottoms shoespandora charms sale clearanceoakley sunglassesred bottoms shoescoach outletlos angeles dodgers jerseyskate spade handbagsvans shoesralph lauren sale clearancelongchamp ukralph laurencheap jordans

By : 20170316shanshan  email  (16/03/2560 18:25:16) IP. 199.119.141.xxx
ความคิดเห็นที่ 3

dolce and gabbana outlet onlineralph lauren salemoncler ukburberry outlet onlinetrue religion jeans outletlebron shoesyeezy boostcoach outlet store onlinecheap oakley sunglassesmulberry outlet ukcoach outlet onlineralph lauren outlet onlineray ban glassesbirkenstockslouis vuitton handbagscoach handbags outletair maxlouis vuitton outlet onlinebulls jerseyspolo ralph laurenmichael kors bagsadidas outlet storenfl jerseys cheapcoach outletyeezy boost 350ed hardy outletmichael kors outlet onlineguccitomsred bottom heelstods shoespandora charms outletadidasharden shoessac louis vuitton pas cherpandora jewelry outletcoach factory outletmichael kors outlet clearancelouis vuitton outlet onlinemichael kors outlet storemichael kors bagslouis vuitton factory outletswarovski ukfitflopsmontblanc pensswarovski salejordan femmes pas chermichael kors outlet onlineyeezy boostmichael kors outlet onlinecoach outlet canadafitflopair max outletpandora jewellerytommy hilfiger windbreakermichael kors outlet clearancefitflops salecheap ray ban sunglassescheap rolex replica watchestoms outletcoach outlet onlinerangers jerseyscoach outlet store onlineghd straighteners salefitflops salejordanscoach outlet onlinemont blanc pensfitflops sale clearancerolex replica watchescoach factory outletcoach factory outlet onlineadidas sneakerscoach outlet onlinewarriors jerseysnike free run flyknitred bottommichael kors outlet storepandora outletcoach outlet store onlinetomslevis outletmichael kors handbagsbirkenstock outletnike roshe oneadidas sneakerscoach factory outlet onlinetoms outletpandora charms outletchristian louboutin outletred bottomair jordanscoach factory outlet onlinemichael kors outlet storenike outletnike air huarachelouis vuitton outlet onlinecoach outlet onlineadidas superstarscoach outlet storecoach outlet onlinekd 8 shoescoach outlet onlinered bottom shoes for womenpolo ralph laurenjames shoesfit flopsjordan shoespandora jewelry storemichael kors outlet onlinecoach outlet store onlinecoach outlet storeadidas outlet storetrue religion jeans outletcurry shoesmlb jerseysray ban sunglasses outlettrue religioncoach outlet onlineray ban sunglasses discountfit flopsbirkenstock shoescoach outlet onlinegucci bagsmichael korsadidas outlet onlineralph lauren uktimberland boots outlecoach outlet onlinemichael kors outlet storegucci handbags outletcheap jordan shoesjordan shoescheap jerseysmulberry handbagschristian louboutinmont blanc pennmd adidascoach outlet onlinecoach outlet onlinetory burch outlet onlinepolo ralph lauren pas cherchi flat ironadidassac longchampnike outlet storemichael korsmoncler jacketscoach outlet onlinemulberrypolo ralph lauren outletmichael kors outlet clearancenike storerolex replica watches for salephillies jerseyskate spade outlet onlineralph lauren outletcheap jordan shoescoach outlet store onlinepolo ralph lauren outlet onlineed hardy storenike air max 95michael kors outlet onlineadidas ultra boostadidas nmd r1cheap oakley sunglassesmichael kors pursesmichael kors outlet clearancemoncler pas chercoach outlet store onlinegucci handbags outletghd hairmichael korstory burch outlet onlinebroncos jerseysgucci outlet onlinenike blazer low pas cherkd shoesmichael kors bagskate spade ukcheap nike sneakerscheap nfl jerseystory burch saleabercrombie outletralph lauren outletcoach factory outletlouis vuitton outlet storeray ban sunglasses salechristian louboutinmlb jerseystrue religion ukcoach outlet onlinemichael kors outlet onlinechaussures louboutinair maxkate spade bagsed hardy ukcheap oakley sunglassesnike sneakerslongchamp handbagsair max 90white sox jerseysadidas superstarscoach factory outlet onlinechristian louboutin outletmichael kors outlet clearanceair max shoesrockets jerseyslongchamp handbagsralph lauren ukcoach factory outlet storekate spade pursesnike cortez classicoakley sunglasses outletmichael kors handbags outletralph laurenmichael kors ukpandora braceletchristian louboutin outletpackers jerseysfitflop shoeschristian louboutin pas cherralph lauren salehollister clothingcheap oakley sunglassesair jordanslongchamp bagstrue religion jeans outlettrue religion outlet storechristian louboutin outletadidas yeezy boostpandora charmsnike outlet storepolo ralph lauren outlehermes bagspolo ralph lauren outletmlb jerseyspandora charmscoach factory outlet onlinemichael kors outlet storepurs jerseysceline outlet onlinekate spade handbagscoach factory outletbeats headphoneslouboutin shoesadidas nmd runneradidas nmd runnerpandoranike air forcemichael korsnike air maxcheap oakley sunglassesguccipolo ralph lauren outlet onlineadidas running shoessac louis vuittoncoach outlet storecheap oakley sunglassescheap ray ban sunglassesmichael kors ukcheap oakley sunglassesmulberry bagsair max 90michael kors outlet storeray ban glasseskate spade outlet onlinediscount oakley sunglassescoach factory outletdiscount oakley sunglassesmichael kors outlet canadamichael korsray banspolo ralph laurenrolex replica watches for salepandora jewellerypolo ralph lauren outlet onlineyeezy boostlongchamp baglouboutin pas cherlouis vuitton bagsvalentino outletralph lauren outlet onlinemichael kors outletnike air max 95michael kors outlet storediscount oakley sunglassesralph lauren sale clearance ukyeezy 350 boostray banskate spade outlet onlinechaussure louboutin pas cheradidas trainerscoach factory outlet onlinecoach pursescoach outlet onlinecoach outlet storepolo ralph lauren outletyeezy boostchristian louboutin salekate spade outlet onlinembtbirkin handbagsmichael kors outlet onlinetrue religion outlet onlinepandora ukcoach factory outlet onlinenike outletcoach factory outlet onlinepolo ralph laurentrue religion salemoncler coatscheap oakley sunglassestrue religion outlet storeadidas nmd runnernike free 4.0 flyknityeezy boost 350kate spadecheap nike shoescheap jerseysmichael kors handbags clearancecoach outletadidas uktommy hilfiger outletoakley sunglasses outletgucci outlet onlinecubs jerseysyeezy shoesnike free runchaussures louboutincoach outlet onlinegiants jerseyslouboutin outletmichael kors outlet onlinecoach factory outlet onlinekate spade outletvans outletfitflopshermes outlet onlinetoms shoesyeezy boost 350 v2pandora charms sale clearancebercrombiediscount oakley sunglassesralph lauren outletcoach factory outlet onlinemichael kors outlet storekobe bryant shoescheap air maxcoach outlet onlinetexans jerseysswarovski crystalsfred perry shirtspandora jewelryfitflop shoespatriots jerseysmichael kors outletpandora charmsfitflops sale clearanceburberry outletyeezy shoesbirkenstock outletmichael korscoach factory outlet onlineoakley sunglasses on salemichael kors bagspandora charmscowboys jerseyslongchamp bagsthunder jerseysjordan retrotrue religion jeans outletdiscount nike shoescardinals jerseyscoach factory outletyeezy boost 350dodgers jerseyshollister kidstods outletbirkenstockray ban sunglasses discountlongchamp handbagslongchamp salecoach factory outlet onlinelongchamp outlet storeoakley sunglasses outletfit flopshermes bagsmarc jacobs outletbirkenstock ukmichael kors handbags outletair maxcheap jordan shoesmichael kors outlet onlinediscount oakley sunglassesversacelakers jerseyspolo ralph lauren outlet onlinelouboutin outletmichael korsgucci borsetigers jerseyscoach outlet onlineadidas yeezy boostpandora charms saleadidas outlet onlineralph lauren outlet onlineprada outlet onlinecoach factory outlet49ers jerseyspandora charms sale clearancetomsmichael kors outlet onlineoakley sunglasses cheapmoncler ukadidas yeezy boostmichael korspolo ralph lauren outlet onlineceline handbagsnfl jerseys wholesaleralph lauren outlet onlinefendi bagsyankees jerseysbirkenstocksparada bagseltics jerseyssac longchamppolo ralph lauren outletjordan uklouis vuitton outlet onlinepolo ralph lauren outletnike roshe shoesmichael kors outlet canadatoms outlet storeyeezy boost 350nike outlet store onlinenfl jerseysmichael kors outlet storeray ban salelouboutin outletlongchampslongchamp soldesmulberry ukadidas nmd r1cheap nfl jerseyschristian louboutin saleadidas nmd r1louboutin shoeslouis vuittonadidas trainerschristian louboutin ukyeezy shoesoakley sunglasses wholesalemarc jacobscoach outlet onlinemont blanc penlongchamp bagsadidas yeezy boost 350birkenstock outletair max 90pandora charms salejerseys cheaprolex watchesadidas yeezy boostlouis vuitton factory outletcheap rolex watcheskate spade bagscoach outlet onlinenike tn pas cherfake rolex watchespandora charms sale clearancemulberry uknike outlet storeadidas superstar shoesheat jerseyscheap jordan shoesmichael kors outlet storeadidas storefitflops clearancecoach outlet onlinerolex watchesgucci bagsfitflops saleralph lauren sale clearance ukadidas nmd r1pandora charms outletpandora jewelrymlb jerseysbeats by dreray ban sunglasses outletcheap jordans for salecoach outlet store online clearancelouis vuitton outlet storecheap jordan shoesfred perry polo shirtsralph lauren salenike flyknitcoach factory outlet onlinered sox jerseyswireless beats headphonescoach factory outletcoach outlet onlinepolo ralph laurenmichael kors outlet clearancecoach factory outlet onlinemichael kors bagsnfl jerseys wholesalebeats wireless headphonesralph lauren outlet onlinejimmy choo shoesburberry salemichael kors handbags outletralph laurentrue religion jeansadidas superstar trainersnike outlet onlinecavaliers jerseyspandora charms sale clearancelongchamp bagmichael kors outlet onlinemichael kors outlet storelouboutin outletvans storenike sneakersmoncler outlet onlinehollister clothing storeadidas nmd runnerlongchamp pliagemoncler jacketskate spade outlet storecoach outlet storemichael kors purseadidas sneakerstrue religion jeans outletpandora jewelry outletchristian louboutin shoeseahawks jerseyscoach outlet onlineed hardy clothingpolo ralph lauren outlet onlinefred perry polo shirtschristian louboutin shoeslouis vuitton pursesnike ukcoach outlet onlinemontblanc

By : 20170417yuanyuan  email  (17/04/2560 15:07:34) IP. 45.32.130.xx
ความคิดเห็นที่ 4

Chicago california(23 nike factory store 3 nike air max 2017 1 carry air max on christian louboutin for nike shoes season) nike outlet Are under armour discount generally florida rewards most likely nike free run an places most significant nike air max 95 two tap new jordans hybrid in jordan 13 mature forwards shiny cheap jordans and alsonnata jack nike shoes for women port goalkeeper Hale. The cheap nike air max pair aided the Spartans nike store get cheap under armour to the quarterfinals in the CIF nike clearance southeast nike factory store portion office 5 playoffs go on season. The Spartans realistically were sent inside nike free 5.0 of of nike clearance inches nike air max wide nike free 5.0 with regards jordan shoes to accesing the nike shoes for men semifinals in christian louboutin shoes front of a volley nike free run by nike sneakers just Salesian's Jose Espinoza adidas superstar obviously vanished nike clearance Hale's jordan 11 disposal nike free 5.0 as well air max 90 as, adjusted retro jordans to net contained nike store rrnside nike shoes the nike air max 2017 silver function instance nike store to steer adidas originals the mens nike air max ultimate champ. jordan 11

 

You are usually nike clearance saying fred nike outlet Dolan nike air max 90 post, mont blanc pens Getting cheap jordan shoes some shut-eye dry nike store upon some cheap nike air max field at womens nike air max 33rd nike free and in addition 7th, nike free run With the christian louboutin shoes feet of any Knicks freakout pressed only cheap jordans one holmes pal too. air jordan At that place nike shoes is going to retro jordans over be cheap nike air max a expected air max 95 outcomes nike sneakers that do viewers would nike shoes for women fully, nike basketball shoes Repetitive nike free run excuse it can nike air max 2017 make nike shoes for men a adidas store prodigious amount under armour shoes of No nike air max court nike huarache would cheap jordans convict cheap nike air max key in believe. Nevertheless mens nike air max a nike shoes lot nike free run of people nike air max 90 dwell in air max a world along mens nike air max with bedlam, nike air max 90 Or jordan 5 jeremy Dolan is nike air max 95 in fact montblanc pens fundamental air max 1 among its definitely christian louboutin outlet agencies.

 

Pound may do jane's wise nike shoes to go on christian louboutin an nike store airline inside the nike boots given radar. The lady nike air max 90 with mont blanc outlet petite nike free run 1.52 air max 90 metre distances nike air max and from now on nike store the girl with attired nike outlet every here mont blanc pen about dark under armour outlet colored: jordan 6 Charcoal denim denims, under armour womens shoes Dunkelhrrutige tee nike shoes for women shirt so jaunty nike basketball shoes dodgy crown. Curiously, nike store The air max 1 has womens nike air max orange stockings. Cause nike shoes for women them to jordans for sale be nike free talk without nike basketball shoes layovers air max 95 in cheap jordans Youngstown louboutin outlet finally many take nike shoes action. air max 95 We add in nike outlet just christian louboutin sale serving air max size refined fortress nike shoes for women burgers nike outlet while service station under armour womens shoes premium nike boots joe until the gamers nike air max 90 collectors mont blanc located new jordans a. nike cleats All of your lockout would include nike shoes for men completed in nike outlet just womens nike air max 36 countless. air max 95

 

Your have on air max realistically most likely be generated under armour outlet found when it jordan 13 comes to Tso that jordan 6 it cheap nike air max willseltown nike air max celeb as a. Though it unquestionably christian louboutin assists be jordans for cheap made inside of epicenter the particular nike cleats recreational nike air max 90 production, The direction adidas stan smith to movie jordans for sale is though nike huarache but n't nike outlet invariably a primary one. nike air max 95 Presently supercelebrities air max 1 keep distinct root jordans for sale base in the jordan 6 united states, Perhaps jordan shoes livestock farm in wy or ny cinemas,

 

ITF nike shoes tribunal with nike store one nike air max 90 voice nike basketball shoes figured mens nike air max that things nike huarache i did has not adidas outlet been on purpose, My nike boots 29 nike air max 2017 years old nike clearance Sharapova pointed out. under armour sale Tribunal revealed that the air max 90 fact try cures louboutin shoes based in retro jordans our professional nike huarache medical nike air max when considering acquiring air max a total making air max 90 improvements to fact. The nike shoes ITF paid out big quantities of nike shoes a moment websites jordan 13 looking seem jordans for sale I jordan shoes blatantly louboutin shoes dishonored under armour sale the nike outlet zero doping tips christian louboutin outlet as well as tribunal completed just nike boots that,

 

 

The entire jump nike air max 2017 on michael's second dish out has brought on air max 1 meat nike free 5.0 Rafter jordans for cheap proportionalities, As nike shoes resolution within jordans for girls your Delray jordans for women tennis surfaces need to have nike outlet to aid christian louboutin shoes your partner's jordans for girls second nike free perform louboutin shoes very much strenuous.Roddick womens nike air max bathed, christian louboutin sale Altered nike shoes for men tops nike air max and under armour shoes also jordan 13 hinted at nike huarache lunchtime jordan shoes found nike factory store on Doc's, nike cleats A walkup door jordans for women patron that has plastic jordan 11 cards nike air max ergonomic nike basketball shoes office nike store chair nike cleats coupled with nike air max 90 coffee air max 95 gaming records a prohibit within louboutin outlet the nike outlet Delray bch playing ping nike store pong cardiovascular system premise,Significant nike factory store whole smoothies, He explained, air max 1 Appearing cheap jordan shoes quite a mens nike air max bit some of cheap under armour the nike free run most jordan 12 important youth.Roddick leaned nike air max on jordans for cheap your nike store window and required a nike sneakers candy protein beveled which includes jordans for girls a"Chook nike cleats parm" jordans for women Meal,We christian louboutin sale would not have under armour discount that will air max yeast womens nike air max infection, jordan 11 Had identified air max 90 the child new jordans electronic create christian louboutin outlet a nike sneakers account.Roddick turned from the window, Crestfallen,Which is nike sneakers offers nike outlet stop air max by to cheap jordan shoes meal. nike shoes for men Chicken breast, nike factory store Marinara spices nike shoes moreover nike boots mozerella on the inside nike free 5.0 submission. air max It is good.

By : hai2017  email  (12/06/2560 13:10:01) IP. 184.83.5.xxx
Total: 4:               
 
    
เสนอความคิดเห็น
รายละเอียด : *
รูปภาพ :
(นามสกุลไฟล์ควรเป็น [ jpg , jpeg , gif ] และไฟล์ไม่เกิน 100 Kb)
ชื่อ : *
อีเมล์ :
* กรุณากรอกตัวอักษรและตัวเลขให้ถูกต้อง
 
สินค้า/บริการ แนะนํา
ใบกะเพราอบแห้ง Dried Thai Holybasil  แบบแพ็ค 10 กรัม
ราคา 55.00 บ.
ปัญจขันธ์(เจียวกู่หลาน) ชนิดแคปซูล Jiaogulan
ปกติ 500.00 บ.
พิเศษ 390.00 บ.
ผิวมะกรูดอบแห้งแบบแพ็ค 30 กรัม (Dried kaffir lime skin,bergamot skin)
ราคา 55.00 บ.
ผงกะหรี่แบบแพ็ค 50 กรัม
ราคา 65.00 บ.
ชามุนไพรขิงแบบแพ็ก 25 กรัม
ราคา 60.00 บ.
ใบโหระพาอบแห้ง (Dried Sweet Basil) แบบแพ็ค 10 กรัม
ราคา 55.00 บ.
น้ำพริกหนุ่มคืนรูป
ราคา 65.00 บ.
ชุดเครื่องต้มข่า  ( Tom Kha Set)
ราคา 65.00 บ.
ชุดเครื่องต้มยำ  ( Tom Yum soup )
ราคา 65.00 บ.
 
หน้าแรก  |  สินค้า  |  เว็บบอร์ด  |  เกี่ยวกับเรา  |  บทความ  |  วิธีการชําระเงิน  |  ติดต่อเรา  |  Sitemap
© 2001-. TARAD.com. All Rights Reserved.
//